Skip to content

Upravljanje podatkov

Varnostno kopiranje podatkov

V sistemu Vega ni pravih varnostnih kopij uporabniških podatkov.

Vsi uporabniki odgovarjajo za svoje podatke.

Čiščenje podatkov

/ceph/hpc/home is je trajni pomnilnik s kapaciteto 100 GB.

Ostali podatki se obravnavajo kot začani in se bodo izbrisali (razen če je dogovrjeno drugače).