Skip to content

Prenos datotek

Iz računalnika Windows v sistem Vega/iz sistema Vega v računalnik Windows

Za prenos datotek iz/v računalnik Windows, mora imeti nameščeno programsko opremo odjemalca SFTP/SCP, kot je navedeno na povezavi. Ko prenesete aplikacijo odjemalca, bo ta zahtevala povezavo z gručo Vega prek enega od prijavnih vozlišče povezava. Ko ste prijavljeni, lahko uporabite okno za prenos datotek v programu za prenos datotek med lokalnim računalnikom in oddaljeno gručo Vega.

Iz računalnika Linux/Mac v sistem Vega/iz sistema Vega v računalnik Linux/Mac

Za prenos datotek v gručo ali iz nje na računalniku Linux/Mac se uporablja terminalna aplikacija povezava. Za prenos datotek se uporabljajo ukazi secure copy (scp) ali secure file transfer protocol (sftp).

scp [OPTION] [user@login.vega.izum.si:]file1 [user@DEST_HOST:]file2
  • OPTION – možnosti scp, kot so cipher, ssh configuration, ssh port, limit, recursive copy itd.
  • [user@login.vega.izum.si:]file1 – izvorna datoteka.
  • [user@DEST_HOST:]file2 – ciljna datoteka

Več informacij o ukazu SCP najdete na povezavi.

Več informacij o ukazu SFTP najdete na povezavi.