Pravilnik o sprejemljivi rabi

Uporabniki superračunalnika HPC Vega in pripadajočih sistemov morajo upoštevati naslednji pravilnik o sprejemljivi rabi:

Splošni pogoji

 1. Uporabnik uporablja sisteme in storitve v skladu z navedenimi cilji in opisom dela, na osnovi katerega je pridobil dostop.
 2. Uporabnik upošteva pravilnik o sprejemljivi rabi omrežja ARNES ter Akademske in raziskovalne mreže Slovenije.
 3. Uporabnik ne sme uporabljati storitev in sistemov za namene, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno z zakonodajo o zaščiti intelektualne lastnine in sporazumih o zaupnosti.
 4. Uporabniki se zavezuje, da bodo uporabljali le programsko opremo z veljavnimi licencami za uporabo na sistemu.
 5. Uporabnik uporablja storitve na lastno odgovornost. Uporabnik sprejme, da ponudnik storitev ne zagotavlja dostopnosti storitev v določenem času in ne zagotavlja uporabnosti storitev za določen namen.

Varnostni pogoji

 1. Uporabnik je odgovoren za varnost svoje programske opreme, svojih podatkov in svojih poverilnic za dostop, kot so gesla in zasebni ključi.
 2. Uporabnik ne bo (poskušal) zaobiti ali onemogočiti administrativnih ali varnostnih omejitev.
 3. Uporabnik ne bo poskušal negativno vplivati na funkcije sistemov in omrežij ter ne bo namenoma motil ali onemogočal uporabe drugim uporabnikom sistema.
 4. Uporabnik ne bo dostopal do podatkov drugih uporabnikov ter jih ne bo spreminjal, razpečeval ali brisal.
 5. Uporabnik bo administratorje brez odlašanja obvestil o vsaki najdeni ali domnevni varnostni kršitvi, nenamernem dostopu do podatkov ali drugi neprimerni uporabi sistemov in poverilnic za dostop.
 6. Uporabnik se strinja, da je sam odgovoren za varnost svojih podatkov, vključno z vzpostavitvijo primernih varnostnih omejitev in dovoljenj, uporabo primerne lokacije za shranjevanje podatkov ter uporabo šifriranja, kadar je to ustrezno.

Osebni podatki, omejitve identifikacije in podatkovna politika

 1. Uporabnik se strinja, da je dostop do sistema izključno njegov osebni dostop, ki ga je pridobil v lastnem imenu in ga sme uporabljati le lastnik sam.
 2. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so podatki o uporabniku v sistemu pravilni in aktualni. Uporabnik ne uporablja lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri uporabi storitev, ki zahtevajo osebne podatke.
 3. Uporabnik ne bo dovolil uporabe svojega računa tretjim osebam in ne bo namenoma ali zaradi nepazljivosti in malomarnosti tretjim osebam omogočil dostopa do sistema, prav tako ne bo poskušal pridobiti dostopa do računa drugih uporabnikov.
 4. Uporabnik se strinja, da bodo podatki shranjeni v sistemu, vključno s podatki za registracijo, varnostnimi podatki, računovodskimi podatki in administrativnimi podatki ter izrecno dovoli uporabo podatkov za obratovalne namene, računovodske namene, namene spremljanja, varnosti in za administrativne namene. Prav tako se uporabnik strinja, da se podatke hrani do konca računovodskega leta po ukinitvi pravice do dostopa ali po zadnjem dostopu do sistema.

Obveznosti do organov, ki podeljujejo dostop, in upraviteljev sistema

 1. Uporabnik se strinja, da imajo organi, ki podeljujejo dostop, in sistemski administratorji dostop do njegove programske opreme, podatkov in informacij ter da smejo spremljati mrežni promet z namenom izvajanja varnostnih pregledov in spremljanja uporabe.
 2. Uporabnik se strinja, da imajo organi, ki podeljujejo dostop, in sistemski administratorji pravico upravljati s pravico dostopa, jo zamrzniti ali mu ukiniti dostop v okviru svojega področja dela, in da bo brez odlašanja upošteval njihova navodila.
 3. Uporabnik se strinja, da bo organom, ki podeljujejo dostop, in sistemskim administratorjem posredoval podatke o uporabi sistema in rezultatih svojega dela za namene poročanja in obveščanja javnosti o uporabi javnih virov.
 4. Uporabnik se strinja, da bo zagotovil ustrezno navedbo podpore ali citatov za uporabljene vire in storitve v skladu z zahtevami organov, ki podeljujejo dostop.