Skip to content

Windows

1. Generiranje para zasebnega in javnega ključa SSH

Odprite PuTTYgen.exe na seznamu programov Windows in nadaljujte z naslednjimi koraki.

 • Pod "Parameters" povečajte "Number of bits in a generated key:" na minimalno vrednost 2048.
 • Pod "Actions" kliknite "Generate".
 • Dobili boste navodila, da premikate miško znotraj okna PuTTY Key, s čimer se naključno generira zasebni ključ.
 • Ko se prikažejo informacije ključa, imate možnost nastaviti geslo za svoj ključ SSH – pod "Key passphrase" in "Confirm passphrase".
 • Shranite zasebni ključ na namizje pod imenom id_rsa.ppk.
 • Shranite javni ključ na namizje pod imenom id_rsa.pub.

Placeholder

2. Kopiranje javnega ključa na Fido

Ta postopek je razložen v razdelku Nalaganje Fido.

3. Uporaba PuTTY za povezovanje s strežnikom

Odprite PuTTY.exe na seznamu programov Windows in nadaljujte z naslednjimi koraki.

 • V razdelku "Category" izberite "Session" in vnesite naslednje:

  • Host Name (or IP address): username@login.vega.izum.si
  • Port: 22
  • Connection type: SSH

Placeholder

 • V razdelku "Category" razširite "Connection", razširite "SSH" in nato kliknite "Auth".
 • Kliknite "Browse" in nato poiščite ter izberite svoj na novo ustvarjeni zasebni ključ.
 • Kliknite "Open", da zaženete sejo.

  • Če ste pred tem nastavili geslo za svoj zasebni ključ in ga niste dodali v avtentifikacijski agent PuTTY SSH, se bo od vas zdaj zahtevalo, da ga vnesete.
  • Če se prvič povezujete z instanco, se bo morda prikazalo sporočilo, da gostiteljski ključ strežnika ni shranjen v predpomnilnik registra. Kliknite "Yes", da nadaljujete s povezavo.

Nato se lahko prijavite brez vnosa gesla.

Placeholder