Porabljeni viri

Uporabniki na Vegi imajo možnost za prikaz porabe ob prijavi v sistem. Poraba se prikaže za obdobje enega dne. Skupno porabo virov s prištetim trenutnim dnem lahko preverite naslednji dan.

Poraba se ne prikaže samodejno. Vsak uporabnik mora v svoj .bash_profile dodati naslednjo vrstico:

 /ceph/hpc/bin/completereport.sh

Primer: V vrstico na koncu datoteke:

echo "/ceph/hpc/bin/completereport.sh" >> ~/.bash_profile```

Odjavite se iz sistema in se ponovno prijavite. Prikaže se sporočilo s porabo:

 Report on spent resources for your projects until today
--------------------------------------------------------------------------------
 user,account            | CPU (core hours)  | GPU (core hours)  |
--------------------------------------------------------------------------------
 username              |          |          |
 usergroup-users          | 10974       | 948508       | 

Opomba

Na voljo samo za uporabnike EuroHPC.